menu

Over ons

expand_more

MAAKgemeenschap De Hoop

MAAKgemeenschap De Hoop streek 5 jaar geleden neer in een oude kartonfabriek op industrieterrein Achtersluispolder aan de zuidoostkant van Zaanstad. In de oude open loods van 10.000 m2 bouwden we onder de vleugels van onze Stichting Crealisatie in anderhalf jaar tijd zo’n 170 creatieve ateliers die gebruikt worden ruim 220 kunstenaars, creatieven en ambachtslieden.

De stichting heeft als doel het scheppen van de randvoorwaarden voor het stimuleren, ontplooien en ontwikkelen van kunstenaarschap. Dit doet de stichting onder andere door het realiseren en onderhouden van een kunstzinnige broedplaatsen met gedeelde voorzieningen, faciliteiten, netwerk en initiatieven. MAAKgemeenschap De Hoop is het meest recente en grootste project dat wij hebben gerealiseerd. 

De transformatie van open loods naar atelierdorp was een flink bouwproject dat wij in fases hebben gerealiseerd. Steeds zijn er nieuwe gebruikers bijgekomen terwijl de volgende series ateliers nog gebouwd moest worden. Toen we 3 jaar geleden eenmaal de laatste ateliers hadden opgeleverd en verhuurd, wilden we de focus van onze activiteiten verschuiven van het bouwen van ateliers naar het bouwen van een gemeenschap. 

We hadden flinke ambities voor een openbaar programma, waarbij we een wisselwerking beoogden tussen publiek van buiten en de makers binnen onze gemeenschap. Net toen we hier onze aandacht op wilden richten, begon de corona crisis, met alle gevolgen en restricties op bijeenkomsten en de culturele sector van dien.

Ook is De Hoopening de uitgelezen kans om eens te komen proeven of De Hoop een plek is om je te vestigen en je makerschap verder te ontwikkelen! Mocht je op voorhand al interesse hebben neem dan contact op met verhuur@crealisatiecooperatie.org.

De Crealisatie Coöperatie

De CC is een overkoepelende organisatie die op verschillende locaties in de rafelrand tussen Amsterdam en Zaandam plekken bouwt en ontwikkelt waar mensen samen kunnen wonen en werken. Wij verbinden creatieven met bedrijven en initiatieven in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en maken nieuwe stappen in de ontwikkeling van de creatieve rafelrand industrie.

Wij geloven niet in hiërarchische beslis-structuren en beheren op basis van een platte kennis-delende organisatie structuur: met sturing vanuit het behoeftes van onze huurders. De CC beheert en verhuurt studio- en atelierruimtes en faciliteert gezamenlijke voorzieningen als werkplaatsen, een materialen winkel en vervoersmiddelen ter ondersteuning van projecten. Hiermee stimuleert de CC ontwerptalent, kunstenaarschap en collectiviteit.

Visie

De CC richt zich op het ontwikkelen van een MAAKgemeenschap en plek in en voor de creatieve rafelrand industry.

De CC richt zich naast beheer en verhuur op vijf belangrijke speerpunten:

 • Educatie: Ontwikkelen van een kennis-delend platform ‘Rafelrand Academie’
 • Programmering: Podium voor debat, kunst en cultuur
 • Wonen: Realiseren van woon en werkruimte
 • Duurzaamheid: De Hoop gaat off-the-grid
 • Sociaal ondernemen: Creëren van maatschappelijke waarden

In de woorden van mede-initiatiefnemer Sjoerd Ruarus:

“De hoop is een Kweekvijver voor jong en oud. Voor mensen die nog niet genoeg geld hebben om een zelfstandige ruimte te huren of om grote investering te kunnen doen voor werktuigen die ze nodig hebben. Ik hoop dat de hoop een schakel in het proces kan zijn om een mooie carrière op te bouwen. Een gezellige, dynamische plek die als kweekvijver kan dienen voor mensen met talent die zich hier kunnen ontplooien.

Ik zie het als een groep mensen die het ontzettend leuk vinden om samen te werken, als een groep vrienden die hebben besloten om samen iets tofs te bouwen. Het gevoel van een gemeenschap.”

Governance

Statutair doel

Stichting Crealisatie heeft ten doel het scheppen van de randvoorwaarden voor het stimuleren, ontplooien en ontwikkelen van ontwerptalent en kunstenaarschap en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

BTW-nummer: NL858991317B01
Bank: NL62 TRIO 0379 3131 54
BIC: TRIONL2U
Bank tnv: Stichting Crealisatiev
Inschrijving kvk: 72115084
Datum oprichting: 10-07-2018
Datum laatste statutenwijziging: 17-09-2018

Stichting Crealisatie kent Raad van Toezicht (3 leden), bestuur (2 leden), Kernteam

Downloads

 • Beleidsplan Stichting Crealisatie 2021-2022 Download
 • Jaarrekening Stichting Crealisatie 2020 Download
 • Jaarverslag Stichting Crealisatie 2020 Download
 • Jaarrekening stichting Crealisatie 2019 Download
 • Jaarrekening Stichting Crealisatie 2018 Download
 • Statuten Stichting Crealisatie (uit 17-09-2018) Download