menu

Governance

expand_more
Statutair doel

Stichting Crealisatie heeft ten doel het scheppen van de randvoorwaarden voor het stimuleren, ontplooien en ontwikkelen van ontwerptalent en kunstenaarschap en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

BTW-nummer: NL858991317B01
Bank: NL62 TRIO 0379 3131 54
BIC: TRIONL2U
Bank tnv: Stichting Crealisatiev
Inschrijving kvk: 72115084
Datum oprichting: 10-07-2018
Datum laatste statutenwijziging: 17-09-2018

Stichting Crealisatie kent Raad van Toezicht (3 leden), bestuur (2 leden), Kernteam

Downloads

  • Beleidsplan Stichting Crealisatie 2021-2022 Download
  • Jaarrekening Stichting Crealisatie 2020 Download
  • Jaarverslag Stichting Crealisatie 2020 Download
  • Jaarrekening stichting Crealisatie 2019 Download
  • Jaarrekening Stichting Crealisatie 2018 Download
  • Statuten Stichting Crealisatie (uit 17-09-2018) Download